Praktisk info

Strandbylægerne er en 3 mands kompagni lægepraksis.
Lægehuset varetager tutorfunktion med uddannelse af almen praktiserende læger samt uddannelse af medicinstuderende

Klinikkens konsultationssygeplejersker varetager selvstændige konsultationer mhp. varetagelse af kroniske sygdomme , børnevaccinationer, rejsevaccinationer, svar og opfølgning på prøver og undersøgelser, lungefunktionsundersøgelser, vortebehandling , blodprøvetagning , EKG .

Klinikkens sekretærer varetager telefonfunktion , mhp. tidsbestilling , medicinbestilling og svarafgivelse. Modtagelse ved skranken, modtage og analysere bla. urinprøver, blodsukkermålinger, blodprocent infektionstal og blodfortyndende behandling . Betjene akutte patienter.