Priser på attester

Produkt Pris
 Motorattest >20 år 500,-
 Motorattest <20 år 375,-
 Mulighedserklæring 500,-
 Frihåndslægeerklæring 500,-